Zuhaitzaren Bihotza

Sarrera

2004. urtean, GAI plataformak egindako deialdiari erantzunez, hainbat talde elkartu ginen herriko bizitza kulturalari buruz hausnartzeko asmoz. Bertan planteatzen den guztiaren artean, bada interes handia sortzen duen ideia bat, Gernika Batzordeak proposatzen duena: Gernikako bonbardaketaren dramatizazioa.

Oroimen historikoaren berreskurapena lantzeko tokiko gertakari historiko bat berreskuratu duten beste herri askoren eredua jarraitu nahi genuen.

Gernikak ere baditu gauzak kontatzeko. Bonbardaketa lehen mailako gertaera historikoa izan zen. Suntsipen masibo hori ondoren etorriko ziren gertaera tristeen aurrekaria izan zen. Picassok ankerkeria hori hilezkortu zuen bere lan ospetsuan. Gernikako biztanleok gure hondar alea eman dezakegu, eta horregatik antolatu dugu ekitaldi hau.

Apurka-apurka gorpuzten joan den egitasmoa da hau. Esan behar da, aste kultural baten barnean kokatu behar den ekintza bat dela. Aste honetan zehar hainbat ekitaldi burutuko baitira.

Gernikak ere badu zeresanik. Herriaren bonbardaketa, lehen mailako gertakari historikoa bihurtu zen bere garaian. Suntsiketa masibo hori, gerora etorriko ziren gertakatzi latzen aurrekari tristea izan zen. Picassok bere margolan ospetsuan izugarrikeri hura betirako irudikatua utzi zuen. Herritarrok ere gure ekarpena, xumea bada ere, eskeini dezakegulakoan antolatu dugu egitasmo hau.

Helburuak

Iragana beldurrik gabe berreskuratzeaz gain, egitasmo honen helburuetariko bat gizarte eta kultur eragile desberdinak proiektu amankomun baten inguruan biltzea da, lankidetza bultzatzea. Taldeen atomizazioarekin eta inkomunikazioarekin amaitu behar da. Kultura plazaratu, bizi arazi, taldeak harremanetan jarriz, jarraipena lortu behar da herrian sor daitezkeen beste hainbat egitasmo aurrera eramateko.

Kultura

Kultura, beraz, herri baten bateragilea da. Kultura sistema sozial bat da.

Etengabeko harremanen sarea. Herri txikiek (gu gara bat) ahalegin bikoitza egin behar dugu etorkizunari aurre egiteko. “Txikiaren kontrako konspirazioa” borrokatu behar dugu. Iraultza egiteko modu asko dago. Herri gisa iraun nahi badugu, gure kultura babestea da ezinbesteko  estrategia. Kultura “etorkizunaz kargatutako arma da”. Kultura elkarlana da, identitatea da, iragana eta etorkizuna lotuko duen haria, memoria kolektiboa eta historikoa.

Deitzaileak

Adaska Elkartea

“Alkarregaz” Gernikako Guraso Elkarteen Koordinakundea

AEK

Arrano Kultur Elkartea

Ela-Alai Dantza Taldea

Gazte Asanblada

Gazteak Kultur Taldea

Gernika Batzordea

ZIne Klub “15 Barrutialde” Antzerki Taldea

2005

Ikastetxeekin, kirol taldeekin, finantza erakundeekin, kultur etxearekin eta udaletxearekin harremanetan jartzen gara

Logo bat eta webgune bat sortu dira, eta ia 300 pertsona biltzea lortu dugu, ikasle, abesbatza eta partikularren artean, baina kultura-zinegotziarekin hainbat bilera egin ondoren, ezinezkoa da beharrezko inplikazioa eta finantzaketa lortzea, aurrekontua 45.000 €-koa zen.

Zuhaitzaren Bihotza ez zen argia ikustera iritsi, baina Kultur Asteari eustea lortu zen hainbat ekintzarekin.

2010

Bost urte geroago, beste saio bat egin genuen talde berberekin, baina hainbat hilabeteko lanaren ondoren, ez ginen gai izan inolako zehaztapenetara iristeko.

2011

Bigarren ahalegin horretatik sortu zen Maskarada konpainiak udalari egindako proposamena, Carlos Panera antzerki-zuzendari ospetsuak, Eneritz Artetxe aktore gernikarrarekin batera, 2011n Gernika sutan proiektua gauzatzeko konpromisoa hartu zuen, 2012rako zabalduagoa, Gernikako bonbardaketaren 75. urteurrenean.

Bi urteetarako aurrekontua 62.000 €-koa izan zen.

2011-2012

Eszenifikazioak hainbat pertsonaia-talderen irudiak biltzen ditu hiriguneko leku enblematikoetan barrena, hildakoen eta gau osoan zehar hiribildua suntsitu zuen sute izugarriaren oroigarri gisa.

Ez dago elkarrizketarik, dena errezitatua edo abestua da.

150 pertsona inguruk parte hartzen dute, horietako asko 2005. urtean izena eman zutenak, eta benetan esperientzia handia izan zen.

JARRAITASUNA

Lortutako arrakasta eta aurretik zegoen herri-interesa ikusita, Maskarada taldearekin akordio batera iritsi gara, proiektuaren jarraipena talde interesdunen esku uzteko.

INTRODUCCION

En el año 2004, atendiendo a un llamamiento realizado por la plataforma GAI, nos juntamos varios grupos con la intención de reflexionar sobre la vida cultural del pueblo. De todo lo que allí se plantea, hay una idea que provoca un gran interés, es la que propone “Gernika Batzordea”, la dramatización del bombardeo de Gernika.

Queríamos seguir el ejemplo de otros muchos pueblos que han recuperado un acontecimiento histórico local para trabajar la recuperación de la memoria histórica.

Gernika también tiene cosas para contar. El bombardeo fué un suceso histórico de primera magnitud. Esa destrucción masiva fue el antecedente de los tristes sucesos que vendrían después. Picasso inmortalizó esta crueldad en su famosa obra. Los habitantes de Gernika podemos aportar nuestro grano de arena, y por eso hemos organizado este evento.

El proyecto de la escenificación del bombardeo, es un trabajo que ha ido tomando cuerpo poco a poco. Está inserto dentro de una semanal cultural en la que se llevarán a cabo diversas actividades.

OBJETIVOS

Además de recuperar sin miedo el pasado, uno de los objetivos de este proyecto es reunir a diferentes agentes sociales y culturales en torno a un proyecto común, impulsar la cooperación. Hay que acabar con la atomización e incomunicación de los grupos. Sacar la cultura a la calle, hacerla más viva, poner en contacto a los grupos y lograr una continuidad para llevar a cabo los proyectos que vengan en el futuro. Una cultura desde el pueblo y para el pueblo.

CULTURA

La cultura aúna al pueblo. La cultura es un sistema social. Una red de relaciones sin fin. Los pueblos pequeños, si quieren sobrevivir, deben de proteger su cultura. La cultura es “un arma cargada de futuro”, es cooperación, identidad, el fino hilo que une pasado y futuro, en definitiva memoria histórica y colectiva.

Convocantes

Adaska Elkartea

“Alkarregaz” Gernikako Guraso Elkarteen Koordinakundea

AEK

Arrano Kultur Elkartea

Ela-Alai Dantza Taldea

Gazte Asanblada

Gazteak Kultur Taldea

Gernika Batzordea

ZIne Klub

“15 Barrutialde” Antzerki Taldea

2005

Nos ponemos en contacto con centros escolares, grupos deportivos, entidades financieras, Casa de cultura y Ayuntamiento

Se crea un logo y una web y conseguimos reunir a casi 300 personas entre escolares, coros y  particulares pero… después de varias reuniones con el concejal de cultura, resulta imposible conseguir la implicación y financiación necesaria, el presupuesto era de 45.000€

Zuhaitzaren Bihotza no llegó a ver la luz pero se consiguió mantener la Semana Cultural con muy diversas actividades.

2010

Cinco años más tarde hay otro intento con los mismos grupos, pero tras varios meses de trabajo no fuimos capaces de llegar a ninguna concreción.

2011

De ese segundo intento surge una propuesta de la compañía “Maskarada” al ayuntamiento, el reconocido director de teatro Carlos Panera junto con su ayudante de dirección la actriz guerniquesa Eneritz Artetxe, consiguen el compromiso para llevar a cabo el proyecto “Gernika Sutan”  (Gernika en llamas) en el 2011 y más ampliado para el 2012, coincidiendo con el 75 aniversario del bombardeo de Gernika

El presupuesto para los dos años fue de 62.000€.

2011-2012

La escenificación reproduce un recorrido con imágenes de diferentes grupos de personajes por los lugares emblemáticos del casco urbano, como recuerdo de los fallecidos y del terrible incendio que asoló la villa durante toda la noche.

No hay diálogos, todo es recitado o cantado.

Participan unas 150 personas, muchas de las que se habían apuntado en el año 2005 y fue una experiencia realmente intensa.

CONTINUIDAD

Dado el éxito obtenido y el interés popular previamente existente, se llega a un acuerdo con “Maskarada” para dejar la continuidad del proyecto en manos de los grupos interesados.

Artxiboa

Gaiak