Sare
Sare herritarra egunez egun, hariz hari ehunduz!

Gernika herria bonbardatu zutela 80 urte bete zirenean, SARE Gernika-Lumo bezala, zerbait egitearen aukera plazaratu genion geure buruari. Kontzienteak ginen (eta bagara) oroimen historikoaren gaia ez dela berez gure lan esparru naturala, eta, herri-eragile gisa, eremu horretan landu daitezkeen iniziatibei dagokien aitortza azaltzeaz gain, ez dugula gure egitekoen barnean kokatzen.

Alta, errespetu horretatik abiaturik, eta berau etengabe azpimarratuz, gogoetatze ariketa bat gauzatu genuen eta proposamen gisa konpartitu dugu gure sarekideekin, gaiarekin lotura zuzena duten eragile eta aktore aktiboekin, eta gernikarrekin, orohar.

Agerikoa dena zera da: Gernika testuinguru horretan (ere) gauza askoren sinboloa badela, eta, horrek, erronka baten atarian jar gaitzake herri-dinamikan murgilduak gaudenoi: Zer da, bada, Gernika bonbardaketaren testuinguru horretan? Oroimena oroimina bihurtua, funtsean. Eta oroiminak oroimen era ugari baditu, ez? Hitz joko batetik harago joan gaitezan: bonbardaketaren egunaren sarraskia ahaztu ezina da; ados. Eta ondorengoa? Ere bai.

Kontziderazio politikoetan sartu gabe, 80 urte baino gehiago igaro direnela, gauza asko pasa dira bidean eta gure egitekoa ez da errelatoaren/errelatoen gaineko eztabaidetan sartzea. Hori ziur. Baina guk jorratzen dugun eremu zabalari begirako errealitate (erradiografia) bat egon da; hori ukaezina da. Gernikan ere.

Zehaztapenetara joz: 82 urtetan zenbat gernikar izan dira espetxean ala erbestean? Inork izenik jarri dio errealitate horri? Bildumarik ba al dago? Deskribapen objektiborik? Erradiografia hori dena delakoa dela, denok daukate komuneko elementu bat, nagusiki: haien eta haien senideen eskubideak urratuak izan direla sistematikoki. Gaurdaino.

Hari horri tiraka, ez dugu oroimen historikoa gai bezala lantzen, baina euskal preso eta iheslarien gaiaren oroimen historikoa lan dezakegula ondorioztatu dugu. Non eta Gernikan. Eta proiektu forma eman diogu. Agian bestelako kokaleku geografiko batean ez du hausnarketak zentzu askorik. Gernikan… bai, gure ustez.

Lan-tresnak sortu nahi izan ditugu, ondorioz. Oroimenaren eremu zehatz baten lagin bat izatea, hain zuzen ere. Oroimena lantzen duten eragileentzako beste lanabes batzuk izango direlakoan. Zuek esan ea horrela den.

Noski, Gernikako herritarrei zuzendurik dago lana, gure historiaren bildumatxo bat badelako. Errealitate gordin hau pairatu dutenen plazaratze bat da; ezagutza izateko baliabideak dira. Norberak bere gogoeta egin ahal izateko jakintza.

Azken hiru urteetan lan-lerro gisa kokatu dugu (bai eragile legez, eta bai herri-dinamika bateratu bezala); eta bide horretan (ere) urratsak emateko gogoa, beharra eta dedikazioa, aurkezten ditugu: Hemen. Denak. Orain.

Cuando se cumplieron 80 años del bombardeo de Gernika, SARE Gernika-Lumo se planteó hacer algo en dicho sentido. Eramos conscientes (y lo seguimos siendo) de que la memoria histórica no es, en sí, nuestro espacio de trabajo natural, y como movimiento social, más allá de mostrar nuestro reconocimiento a las iniciativas que se planteen en esta línea, no las incluimos, a priori, en nuestros quehaceres.

Así, y partiendo de ese respeto, realizamos una reflexión que compartimos con nuestr@s sarekides en forma de propuesta concreta, así como con diversos actores y movimientos sociales que tienen estrecha relación con el tema; y por supuesto, con l@s gernikes@s, en general.

Lo que es evidente es lo siguiente: Gernika en ese contexto (también) es símbolo de muchas cosas, y eso nos enfrenta a un desafío a tod@s aquell@s que trabajamos en la dinámica popular: ¿qué es Gernika en el contexto del bombardeo?. Fundamentalmente, dolor hecho memoria, o, dicho de otra manera, una memoria dolorosa. Vayamos más allá de un juego de palabras. La masacre del bombardeo es inolvidable, de acuerdo. Pero ¿y lo siguiente a ese suceso? También.

Sin entrar en consideraciones políticas, y habiendo transcurrido más de 80 años, han ocurrido muchas cosas y nuestra labor no es entrar en debates sobre el relato/los relatos sucedidos. Éso sin duda. Pero sí es cierto que también ha existido una realidad en el amplio campo en el que nosotr@s trabajamos. Incluido en Gernika.

Entrando en materia: en 82 años cuantos gernikes@s ha habido en las cárceles o en el exilio? ¿Alguien le ha puesto nombre a esa realidad?. ¿Existe algún tipo de recopilación?. ¿Alguna descripción objetiva?. Independientemente de la radiografía que componen, tod@s tienen, básicamente, un nexo en común: sus derechos y los de sus familiares han sido vulnerados sistemáticamente. Hasta el día de hoy.

Tirando de ese hilo, no trabajamos el tema de la memoria histórica como tal, pero hemos llegado a la conclusión que podemos trabajar a memoria relativa a l@s pres@s y exiliad@s. Dónde y en Gernika. Y le hemos dado forma de proyecto. Quizás en otro entorno geográfico esta reflexión no tenga mucho sentido. Pero en Gernika…entendemos que sí.

En consecuencia, hemos querido crear diversas herramientas. Ser una muestra de un área concreta. Con el convencimiento de que servirán como herramienta para otros agentes sociales que trabajan el campo de la memoria histórica. Vosotr@s diréis si es así.

Por supuesto, nuestro trabajo está dirigido a los habitantes de Gernika, pues también es una pequeña compilación de nuestra historia. Es dar visibilidad a tod@s aquell@s que han sufrido estas terribles consecuencias; son elementos para darlas a conocer. Elementos para que cada un@ realice su propia reflexión.

En los últimos tres años hemos desarrollado una línea de trabajo relacionada a la memoria (como agente social y como parte de una dinámica popular conjunta); y presentamos nuestra determinación, necesidad y dedicación de dar pasos (también) en este sentido. Aquí. Tod@s. Ahora.