Gernika Garretan 2013

HISTORIOA

Maskaradarekin proiektuaren jarraipena talde interesdunen esku uzteko akordioa lortu ondoren, hainbat bilera hasi ziren, eta 2013an biltzarraren erabakiz, Gernika sutan proiektuaren hirugarren edizioa aurrera eramatea erabaki zen, hainbat taldetako kideek eta maila partikularreko bizilagunek osatutako talde bultzatzaile baten esku. Bi urtekoa izango da, eta beti bonbardaketa gertatu zen egun berean, apirilaren 26an.

Pertsona batek proiektuaren koordinazio eta zuzendaritza artistikoa bere gain hartu behar duenez, Doro Zobaran proposatu da, aurreko edizioetako aktore eta parte-hartzailea.

Parte-hartze guztia borondatezkoa da, eta inork ez du horregatik kobratzen.

Edukia, funtsean, aurreko edizioetako bera da, kokapen batzuk gehitu dira eta ibilbidea zabaldu da.

PARTAIDEAK

Hiru koruko 30 lagunek hartu zuten parte edizio honetan: Arrano Kantariak, Gernikako Arbola Zaharra, Urdaibai Kantagunea.

28 aktore edo bakarlari. 30 ume, neska eta mutil, Allende Salazar, Seber Altube eta San Fidel ikastetxeetakoak.

Elai Alaiko dantzariak, txalapartariak, AEK edo Berba Laguneko irrintzilariak, 35 lagun denetara. Segundo Olaeta Musika Eskolako 18 musikari.

CIP Gernika ile apaindegiak hartu du parte bere zuzendari eta ikasleekin.

Denetara 170 lagun.

2014

Ahalegin handiaren ondoren, saria parte-hartzearen eta publikoaren arrakasta da, eta horrek proiektuarekin aurrera jarraitzeko ilusioari eusten dio. Hori dela eta, batzarrak herri-proiektuaren kudeaketa sendotu eta erraztuko duen elkarte bat eratzea erabaki du.

2014ko otsailaren 24an, Gernika Garretan Kultur Alkartea elkartea inskribatu zen Eusko Jaurlaritzako Elkarteen Erregistroan, eta 7 parte-hartzaile izan zituen elkarteko zuzendaritza-batzordeko kide gisa.

HISTORIA

Tras el acuerdo con Maskarada para dejar la continuidad del proyecto en manos de los grupos interesados, se inician una serie de reuniones y por decisión asamblearia en el año 2013, se decide llevar adelante la tercera edición de “Gernika Sutan” en manos de un “grupo impulsor” formado por componentes de diferentes grupos y también por vecinos a nivel particular, será bianual y siempre el mismo día en que sucedió el bombardeo, 26 de abril.

Ante la necesidad de que una persona asuma la coordinación y dirección artística del proyecto, se propone a Doro Zobaran, actor y participante en las ediciones anteriores.

Toda la participación es voluntaria y nadie cobra por ello.

El contenido básicamente es el mismo que en ediciones anteriores, se añaden algunas ubicaciones y se amplia el recorrido.

PARTICIPANTES

En esta edición participaron unas 30 personas de 3 coros:“Arrano Kantariak” “Gernika Arbola Zaharra” “Urdaibai kantagunea”

28 figurantes o solistas, 30 niñas y niños de los centros escolares, Allende Salazar, Seber Altube, San Fidel.

unas 35 dantzaris de Elai ALAI, txalapartaris, Irrintzilariak de Berba lagun de AEK, 18 músicos de la musika eskola Segundo Olaeta.

Los alumnos y alumnas de la Escuela de peluqueria CIP-Gernika con su directora al frente, han colaborado en las tareas de peluquería y caracterización.

Hemos contado con la colaboración especial de “Rugby taldea”, como grupo de orden durante el recorrido por las calles de la villa.
Un total de 170 personas.

2014

Después del gran esfuerzo, la recompensa es el éxito de participación y de público, lo que hace que se mantenga la ilusión de seguir adelante con el proyecto, por ello la asamblea decide constituir una asociación que consolide y facilite la gestión del proyecto popular.

Con fecha 24 de febrero del año 2014 queda inscrita en el Registro de Asociaciones del Gobierno Vasco la Asociación “Gernika Garretan Kultur Alkartea”, con 7 de los participantes como miembros de la junta directiva de la asociación.

gernikagarretan@gmail.com

Artxiboa

Gaiak