GARDENY 1938-1945. Campos de trabajo forzado de represaliados de Lleida

https://ateneulabaula.cat/

GERNIKA-LLEIDA SENIDETZEA-AGERMANAMENT

Hainbat urte daramatzagu Lleidako Ateneu Cooperatiu La Baula enpresarekin senidetzen, 1937ko azaroaren 2an Gernika baino hilabete batzuk geroago bonbardatu baitzuten.

Joan den urtean, gure Gernika Memoriaren Lekuko plataformak bere 84. urteurreneko programa luze eta interesgarrian parte hartu zuen, bi jarduerarekin: Gernika Batzordearen hitzaldi bat, Gernikako Gernikara aldarrikapenaren arrazoiak azalduz; eta Gernika Garretan Kultur Alkarteak 2017ko bideoa aurkeztu zuen.

Aurten, 2019an landutako gai bat dugu hemen.
Urte horretan, Crida per Lleida CUPek Gardenyko muinoan memoria historikoa egiteko eta diskurtso antimilitarista eraikitzeko mozioa aurkeztu zuen.

Iazko azaroan, in situ ikusi ahal izan genuen azterlan honen emaitza, gurekin dauden lankideen lanari eta dedikazioari esker argitara atera ahal izan dena.

Eva Lega kultur kudeatzailea da eta Lleidako La Baula eta CUPeko kidea da. Lan hau azaltzen du: «Gardeny 1938-1945 Presaliatuen Auzolandegiak Lleidan».

Ja hi ha diversos anys que mantenim aquest agermanament amb l’Ateneu Cooperatiu La Baula de Lleida, una ciutat que també va ser bombardejada pocs mesos després de Gernika, el 2 de novembre de 1937.

Hem participat en diverses de les seves commemoracions i en les nostres, l’any passat la nostra plataforma Gernika Memoriaren Lekuko, va participar en el seu extens i interessant programa del seu 84 aniversari amb dues activitats, una xerrada de Gernika Batzordea exposant els motius de la reclamació “Guernica Gernikara” ”I, d’altra banda, Gernika Garretan Kultur Alkartea va fer la presentació del vídeo Gernika Garretan 2017.

Aquest any tenim la seva presència amb un problema gestionat el 2019. En aquell any, la Crida per Lleida – CUP va presentar el moviment per a l’elaboració de la memòria històrica al turó de Gardeny i per a la construcció del discurs antimilitarista.

Al novembre de l’any passat, vam tenir l’oportunitat de veure in situ el resultat d’aquest estudi que, gràcies a la feina i la dedicació de socis com els que ens acompanyen, han pogut sortir a la llum.

Eva Lega és gerent cultural i membre de La Baula i la CUP de Lleida, exposa aquest treball: “Gardeny 1938-1945 Fields de represàlies forçades a Lleida.

Ya son varios los años que mantenemos este hermanamiento con el Ateneu Cooperatiu La Baula de Lleida, ciudad que también fue bombardeada unos meses después que Gernika, el 2 de noviembre de 1937.

Hemos participado en varias de sus conmemoraciones y ellas en las nuestras, el año pasado nuestra plataforma Gernika Memoriaren Lekuko, participó en su extenso e interesante programa de su 84 aniversario con dos actividades, una charla de Gernika Batzordea exponiendo las razones de la reivindicación “Guernica Gernikara” y por otra parte Gernika Garretan Kultur Alkartea hizo la presentación del video Gernika Garretan 2017.

Este año contamos aquí con su presencia con un tema que se gestó en el año 2019.

En ese año, la Crida per Lleida CUP presentó la moción para la elaboración de la memoria històrica en la colina de Gardeny y para la construcción del discurso antimilitarista.

En noviembre del año pasado, tuvimos la oportunidad de ver in situ el resultado de este estudio que, gracias al trabajo y dedicación de compañeras como las que nos acompañan, han podido salir a la luz.

Eva Lega es gestora cultural y miembro de La Baula y de la CUP de Lleida, expone este trabajo: “Gardeny 1938-1945 Campos de Trabajo Forzado de represaliados en Lleida”

Artxiboa

Gaiak